فیلم جراحی عصب کشی دندان توسط دکتر نفیسه امامی

همانطور که میدانید عصب کشی دندان شامل مراحلی هست که توسط دکتر متخصص اندو (عصب کشی) باید انجام گیرد. طبیعتا این مراحل باید طبق اصول علمی و به ترتیب صورت گیرد تا به درمان موفق عصب کشی دست پیدا کنیم.

مراحل درمان ریشه دندان و مراحل عصب کشی دندان که طبق اصول علمی توسط متخصص ریشه انجام می گیرد، به شرح زیر می باشد:
1. پس از بررسی کلینیکی و رادیوگرافی و نیاز به انجام درمان ریشه ابتدا بیمار بی حس می شود.
2. با حذف پوسیدگی و دسترسی به پالپ چمبر (حفره تاجی که عروق و اعصاب در آن قرار دارند)، مدخل کانال ها پیدا می شود.
3. با وسیله ای به نام فایل وارد فضای کانال می شویم و تعیین طول کانال ها به کمک دستگاه اپکس لوکیتورو رادیوگرافی انجام می گیرد.
4. پس از تعیین طول کانال ها، پاکسازی و شکل دهی کانال ها در طول تعیین شده با دستگاه روتاری صورت می گیرد.
5. نهایتا ماده ای به نام گوتاپرکا به روش وارم ورتیکال در کانال ریشه تزریق می شود.
6. آخرین گام پس از درمان ریشه پر کردن ساختار تاجی می باشد (میزان تاج باقیمانده پس از حذف پوسیدگی و ترمیم نوع درمان (ترمیم یا روکش) را تعیین می کند)

برای مشاهده فیلم جراحی عصب کشی دندان در مطب دکتر نفیسه امامی توسط ایشان، کلیک کنید.

 

 

 

رضایی گفت:
قرار دادن روکش روی دندان عصب کشی شده چه عوارضی دارد؟
مهدی مینایی گفت:
آیا عصب کشی دندان درد دارد؟ اگر دندان هامون با آمپول دکتر سر نشه چه کار باید بکنیم ؟