خدمات مدرن

در این مرکز از تکنیک‌های تخصصی و مدرن جهت درمان ریشه استفاده می‌شود:

جلوگیری از بلع و آسپیره مواد و وسایل شستشودهنده
حفاظت بیمار از وسایل چرخشی و دستی
محیط خشک و عاری از براق
کاهش خطر انتشار بیماری عفونی و ویروسی به ویژه برای بیماری‌های تنفسی واگیردار

رابردم یا ایزولاسیون:

پرکردگی ریشه با تکنیک ترموپلاستیک (warm):​​​​​​​

پرکردگی 3 بعدی فضای کانال برای موفقیت طولانی مدت درمان ریشه لازم است، کانال دندان باید در همه جهات مهر و موم شود. از مدرنترین تکنیک‌های پر کردن ریشه روش warm می‌باشد که در مطب دکتر امامی پرکردگی ریشه با این روش انجام می‌شود. در این سیستم با استفاده از گرما ماده پرکننده ریشه نرم شده و کانال‌های فرعی و بی‌نظمی‌های کانال به صورت 3 بعدی پر می‌شود و موفقیت درمان ریشه در این تکنیک بسیار بالا می‌رود.

​​​​در مطب دکتر نفیسه امامی سعی بر آن است با بهره گیری از مدرن ترین تجهیزات درمانی بهترین خدمات درمانی به مراجعه کنندگان عزیز ارائه شود.